User Tools

Site Tools


ro:dbopen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:dbopen [2017/09/10 14:35]
junior-root [Descriere]
ro:dbopen [2017/09/10 15:37] (current)
junior-root [Parametrii]
Line 8: Line 8:
 ==== Descriere ==== ==== Descriere ====
 Deschide o bază de date (SQLite) care e în fapt un fișier în care sunt stocate informațiile. Dacă fișierul nu există, îl creează. Deschide o bază de date (SQLite) care e în fapt un fișier în care sunt stocate informațiile. Dacă fișierul nu există, îl creează.
-==== Parametrii ​====+==== Parametri ​====
 **//​nume_fișier//​** - este un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] și reprezintă numele fișierului care conține baza de date. În cazul în care fișierul nu există, instrucțiunea îl va crea. Dacă se folosește un șir de caractere gol (""​),​ atunci nu va fi creat un fișier, ci baza de date va fi creată și stocată pe cât posibil în memorie. Dacă baza de date devine prea mare, atunci poate fi creat un fișier temporar, dar care va fi șters odată ce baza de date va fi închisă. Pentru a forța sistemul să nu creeze niciun fișier, atunci se poate folosi numele: ":​memory:"​. **//​nume_fișier//​** - este un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] și reprezintă numele fișierului care conține baza de date. În cazul în care fișierul nu există, instrucțiunea îl va crea. Dacă se folosește un șir de caractere gol (""​),​ atunci nu va fi creat un fișier, ci baza de date va fi creată și stocată pe cât posibil în memorie. Dacă baza de date devine prea mare, atunci poate fi creat un fișier temporar, dar care va fi șters odată ce baza de date va fi închisă. Pentru a forța sistemul să nu creeze niciun fișier, atunci se poate folosi numele: ":​memory:"​.
  
ro/dbopen.txt · Last modified: 2017/09/10 15:37 by junior-root