User Tools

Site Tools


ro:dim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:dim [2017/08/07 04:11]
junior-root
ro:dim [2017/08/20 12:58] (current)
junior-root
Line 1: Line 1:
 ===== Dim (Instrucțiune) ===== ===== Dim (Instrucțiune) =====
 +> **Engleză:​** //​**DIM**ensions = dimensiuni//​
 ==== Format ==== ==== Format ====
  
-=== Crearea ​unei matrici cu o singură dimensiune ​=== +=== Crearea ​unui tablou unidimensional ​=== 
- +**dim** [[variables|variabilă]] ( [[integerexpressions|mărime_tablou]] )\\ 
-**dim** [[variables|variabilă]] ( [[integerexpressions|mărime_matrice]] )\\ +**dim** [[variables|variabilă]] ( [[integerexpressions|mărime_tablou]] ) **fill** [[expressions|expresie]]\\ 
-**dim** [[variables|variabilă]] ( [[integerexpressions|mărime_matrice]] ) **fill** [[expressions|expresie]]\\ +**dim** [[variables|variabilă]] [ [[integerexpressions|mărime_tablou]] ]\\ 
-**dim** [[variables|variabilă]] [ [[integerexpressions|mărime_matrice]] ]\\ +**dim** [[variables|variabilă]] [ [[integerexpressions|mărime_tablou]] ] **fill** [[expressions|expresie]]
-**dim** [[variables|variabilă]] [ [[integerexpressions|mărime_matrice]] ] **fill** [[expressions|expresie]] +
- +
-=== Crearea unei matrici cu două dimensiuni === +
- +
-**dim** [[variables|variabilă]] (  [[integerexpressions|numărul_de_rânduri]] , [[integerexpressions|numărul_de_coloane]])\\ +
-**dim** [[variables|variabilă]] (  [[integerexpressions|numărul_de_rânduri]] , [[integerexpressions|numărul_de_coloane]]) **fill** [[expressions|expresie]]\\ +
-**dim** [[variables|variabilă]] [  [[integerexpressions|numărul_de_rânduri]] , [[integerexpressions|numărul_de_coloane]]]\\ +
-**dim** [[variables|variabilă]] [  [[integerexpressions|numărul_de_rânduri]] , [[integerexpressions|numărul_de_coloane]]] **fill** [[expressions|expresie]] +
-=== Crearea unei matrici dintr-o listă de elemente=== +
- +
-**dim** [[variables|variabilă]] = [[Lists|{ listă ... }]]\\ +
-**dim** [[variables|variabilă]][] = [[Lists|{ listă ... }]]\\ +
-**dim** [[variables|variabilă]] = [[Lists|{ { listă ... }, { listă ... } ... }]]\\ +
-**dim** [[variables|variabilă]][] = [[Lists|{ { listă ... }, { listă ... } ... }]]+
  
-=== Copierea unei matrici ​===+=== Crearea unui tablou bidimensional ​=== 
 +**dim** [[variables|variabilă]] (  [[integerexpressions|număr_rânduri]] , [[integerexpressions|număr_coloane]])\\ 
 +**dim** [[variables|variabilă]] (  [[integerexpressions|număr_rânduri]] , [[integerexpressions|număr_coloane]]) **fill** [[expressions|expresie]]\\ 
 +**dim** [[variables|variabilă]] [  [[integerexpressions|număr_rânduri]] , [[integerexpressions|număr_coloane]]]\\ 
 +**dim** [[variables|variabilă]] [  [[integerexpressions|număr_rânduri]] , [[integerexpressions|număr_coloane]]] **fill** [[expressions|expresie]] 
 +=== Crearea unui tablou dintr-o listă de elemente === 
 +**dim** [[variables|variabilă]] = [[Lists|{ list ... }]]\\ 
 +**dim** [[variables|variabilă]][] = [[Lists|{ list ... }]]\\ 
 +**dim** [[variables|variabilă]] = [[Lists|{ { list ... }, { list ... } ... }]]\\ 
 +**dim** [[variables|variabilă]][] = [[Lists|{ { list ... }, { list ... } ... }]]
  
 +=== Copierea unui tablou ===
 **dim** [[variables|variabilă]] = [[variables|variabilă]][]\\ **dim** [[variables|variabilă]] = [[variables|variabilă]][]\\
 **dim** [[variables|variabilă]][] = [[variables|variabilă]][] **dim** [[variables|variabilă]][] = [[variables|variabilă]][]
- +=== Umplerea ​unui tablou ​cu o singură valoare ===
-=== Umplerea ​unei matrici ​cu o singură valoare === +
 **dim** [[variables|variabilă]] **fill** [[expressions|expresie]]\\ **dim** [[variables|variabilă]] **fill** [[expressions|expresie]]\\
 **dim** [[variables|variabilă]][] **fill** [[expressions|expresie]] **dim** [[variables|variabilă]][] **fill** [[expressions|expresie]]
Line 35: Line 29:
 ==== Descriere ==== ==== Descriere ====
  
-Creează și returnează ​o matrice ​cu o dimensiune sau cu două dimensiuni. +Creează și returnează ​un tablou ​cu o singură ​dimensiune sau cu două dimensiuni. 
-Dacă se creează ​o matrice cu o singură dimensiune, acesta va fi de mărimea specificată. Elementele pot fi accesate prin indicarea ​indicelului ​(poziției elementului în matrice) ținând seama că primul element al unei matrice ​are indicele 0, al doilea 1, al treilea 2 și așa mai departe.+Dacă se creează ​un tablou unidimensional, acesta va fi de mărimea specificată. Elementele pot fi accesate prin indicarea ​indicelui ​(poziției elementului în tablou) ținând seama că primul element al unui tablou ​are indicele 0, al doilea 1, al treilea 2 și așa mai departe.
  
-Dacă s-a optat pentru crearea ​unei matrici cu două dimensiuni, elementele ​acesteia ​pot fi accesate prin specificarea rândului și a coloanei dorite.+Dacă s-a optat pentru crearea ​unui tablou unidimensional, elementele ​acestuia ​pot fi accesate prin specificarea rândului și a coloanei dorite.
  
-Comanda ​**dim** poate fi de asemenea folosită pentru a crea o matrice ​nouă care este un duplicat al unei alte matrici. Forma "DIM var = var" face acest lucru prin copierea exactă a matricei indicate ​cu toate elementele conținute în noua matrice.+Instrucțiunea ​**dim** poate fi de asemenea folosită pentru a crea un tablou ​nou care este un duplicat al unui alt tablou. Forma "DIM var = var" face acest lucru prin copierea exactă a tabloului indicat ​cu toate elementele conținute în noul tablou.
  
-În mod adițional, la crearea ​unei matrici ​poate fi folosită instrucțiunea [[fill|FILL]] pentru a umple noua matrice ​cu elementul indicat. ​+În mod adițional, la crearea ​unui tablou ​poate fi folosită instrucțiunea [[fill|FILL]] pentru a umple noul tablou ​cu elementul indicat. ​
  
 ==== Exemplu ==== ==== Exemplu ====
Line 71: Line 65:
  
 ==== Vezi și ==== ==== Vezi și ====
-{{page>en:start#Arrays and Variables&​noheader}} +{{page>ro:start#Tablouri și Variabile&​noheader}}
 ==== Istoric ====  ==== Istoric ==== 
 |1.99.99.55|Cleaned up documentation and added array copy.| |1.99.99.55|Cleaned up documentation and added array copy.|
ro/dim.txt · Last modified: 2017/08/20 12:58 by junior-root