User Tools

Site Tools


ro:errorcodes

Coduri de eroare

Descriere

Aceasta este o listă cu codurile de eroare returnate de funcția LastError și cu textul mesajelor de eroare returnate de funția LastErrorMessage.

Erori care nu pot fi prinse
Eroare #Descrierea erorii
-1ERROR_NOSUCHLABEL“Nu există o astfel de etichetă”
-2ERROR_NEXTNOFOR“NEXT fără FOR”
-3ERROR_NOTARRAY“Nu este o variabilă de tip matrice”
-4ERROR_ARGUMENTCOUNT“Numărul de argumente transmise nu se potrivește cu definiția funcției/subrutinei.”
-5ERROR_MAXRECURSE“S-a depășit nivelul maxim de recursivitate.”
-6ERROR_STACKUNDERFLOW
Erori care pot fi prinse
Eroare #Descrierea erorii
2ERROR_FOR1“Instrucțiune FOR ilegală – număr de start > număr de sfârșit”
3ERROR_FOR2“Instrucțiune FOR ilegală – număr de start < număr de sfârșit”
5ERROR_FILENUMBER“Număr de fișier invalid.”
6ERROR_FILEOPEN“Fișierul nu poate fi deschis”
7ERROR_FILENOTOPEN“Fișierul nu este deschis.”
8ERROR_FILEWRITE“Nu se poate scrie în fișier”
9ERROR_FILERESET“Nu se poate reseta fișierul”
10ERROR_ARRAYSIZELARGE“Dimensiune matrice prea mare”
11ERROR_ARRAYSIZESMALL“Dimensiune matrice prea mică”
12ERROR_NOSUCHVARIABLE“Variabilă necunoscută”
13ERROR_VARNOTASSIGNED
15ERROR_ARRAYINDEX“Index de matrice în afara limitelor”
16ERROR_STRNEGLEN“Lungime subșir mai mică decât zero”
17ERROR_STRSTART“Poziția de pornire mai mică decât zero”
19ERROR_NONNUMERIC“Valoare non-numerică în expresie numerică”
20ERROR_RGB“Valorile de culoare RGB trebuie să fie în intervalul de la 0 la 255.”
21ERROR_PUTBITFORMAT“String input to putbit incorrect.”
22ERROR_POLYARRAY“Argumentul nu este o matrice pentru poly()/stamp()“
23ERROR_POLYPOINTS“Nu sunt suficiente puncte în matrice pentru poly()/stamp()“
24ERROR_IMAGEFILE“Nu se poate încărca fișierul imagine.”
25ERROR_SPRITENUMBER“Numărul de sprite în afara intervalului.”
26ERROR_SPRITENA“Sprite nu a fost atribuit.”
27ERROR_SPRITESLICE“Nu se poate decupa imaginea.”
28ERROR_FOLDER“Nume de director invalid.”
29ERROR_INFINITY
30ERROR_DBOPEN“Nu se poate deschide baza de date SQLITE.”
31ERROR_DBQUERY“Eroare interogare bază de date (urmează mesaj).”
32ERROR_DBNOTOPEN“Baza de date trebuie să fie deschisă mai întâi.”
33ERROR_DBCOLNO“Număr de coloană în afara intervalului.”
34ERROR_DBNOTSET“Setul de înregistrare trebuie să fie deschis mai întâi.”
35ERROR_TYPECONV
36ERROR_NETSOCK“Eroare la deschiderea soclului de rețea.”
37ERROR_NETHOST“Eroare la găsirea gazdei în rețea.”
38ERROR_NETCONN“Nu se poate conecta la gazdă în rețea.”
39ERROR_NETREAD“Nu se poate citi de la conexiunea de rețea.”
40ERROR_NETNONE“Conexiunea de rețea nu a fost deschisă.”
41ERROR_NETWRITE“Nu se poate scrie în conexiunea de rețea.”
42ERROR_NETSOCKOPT“Nu se pot seta opțiunile pentru soclul de rețea.”
43ERROR_NETBIND“Nu se poate lega soclul de rețea.”
44ERROR_NETACCEPT“Nu se poate accepta conexiunea de rețea.”
45ERROR_NETSOCKNUMBER“Număr soclu invalid”
46ERROR_PERMISSION“Nu aveți permisiunea de a utiliza această instrucțiune/funcție.”
47ERROR_IMAGESAVETYPE“Tip de imagine pentru salvare invalid.”
50ERROR_DIVZERO“Împărțire cu zero.”
51ERROR_BYREF
52ERROR_BYREFTYPE
53ERROR_FREEFILE
54ERROR_FREENET
55ERROR_FREEDB
56ERROR_DBCONNNUMBER
57ERROR_FREEDBSET
58ERROR_DBSETNUMBER
59ERROR_DBNOTSETROW
60ERROR_PENWIDTH
61ERROR_COLORNUMBER
62ERROR_ARRAYINDEXMISSING
63ERROR_IMAGESCALE
64ERROR_FONTSIZE
65ERROR_FONTWEIGHT
66ERROR_RADIXSTRING
67ERROR_RADIX
68ERROR_LOGRANGE
69ERROR_STRINGMAXLEN
70ERROR_NOTANUMBER
71ERROR_PRINTERNOTON
72ERROR_PRINTERNOTOFF
73ERROR_PRINTEROPEN
74ERROR_WAVFILEFORMAT
75ERROR_WAVNOTOPEN
76ERROR_WAVNOTSEEKABLE
77ERROR_WAVNODURATION
78ERROR_FILEOPERATION
79ERROR_SERIALPARAMETER
65535ERROR_NOTIMPLEMENTED“Caracteristică neimplementată.”
Averizări
Eroare #Descrierea erorii
65571WARNING_TYPECONV
65612WARNING_WAVNOTSEEKABLE
65613WARNING_WAVNODURATION
65549WARNING_VARNOTASSIGNED

Exemplu

# test pentru capturarea erorilor
onerror capcanadraguta
print 1
next haha
print 2
open 999, "bogus.file"
print "Rulează oricum"

# test fără capturarea erorilor și cu eșuarea la orice eroare (comportament implicit)
offerror
print 3
next hoho
print "nu ajunge niciodată aici"

end

capcanadraguta:
# aceasta este partea care tratează erorile
print "capturează și rulează mai departe - eroare la linia" + lasterrorline + " - numărul de eroare " + lasterror + ", mesaj: " + lasterrormessage + " (" + lasterrorextra + ")"
return

va afișa

1
capturează și rulează mai departe - eroare la linia 4 - numărul de eroare 4, mesaj: NEXT fără FOR ()
2
capturează și rulează mai departe - eroare la linia 6 - numărul de eroare 5, mesaj: Număr de fișier invalid ()
Rulează oricum
3
ERROARE la linia 12: NEXT fără FOR

Vezi și

Instrucțiuni și funcții - în ordine alfabetică

Instrucțiuni și funcții - grupate

Tablouri și Variabile

Conversii de bază

Baze de date (SQLite)

Tratarea excepțiilor

Utilizare fișiere și Porturi seriale

Elemente grafice

Elemente grafice - culori
Elemente grafice - desene
Elemente grafice - text
Elemente grafice - controlul ferestrelor
Elemente grafice - fișiere imagine
Elemente grafice - imagini în memorie
Elemente grafice - bucăți de imagini
Elemente grafice - sprite-uri
Elemente grafice - diverse

Tastatură și introducerea de date

Operații matematice

Mouse

Comunicații în rețea

Port intrare-ieșire

Imprimare

Structuri de control (bucle și decizii)

Șiruri de caractere

Setări (permanente)

Sunet

Ieșire text

Timp și Dată

Alte instrucțiuni și funcții

Diverse documentații

2016/01/01 22:49

Istoric

1.99.99.9Lista codurilor de eroare corectată și actualizată.
ro/errorcodes.txt · Last modified: 2016/07/04 09:26 by junior-root