User Tools

Site Tools


ro:errorcodes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:errorcodes [2016/07/04 09:26] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== Coduri de eroare =====
 +
 +==== Descriere ====
 +Aceasta este o listă cu codurile de eroare returnate de funcția [[lasterror|LastError]] și cu textul mesajelor de eroare returnate de funția [[Lasterrormessage|LastErrorMessage]].
 +
 +== Erori care nu pot fi prinse ==
 +|Eroare #​||Descrierea erorii|
 +|-1|ERROR_NOSUCHLABEL|"​Nu există o astfel de etichetă"​|
 +|-2|ERROR_NEXTNOFOR|"​NEXT fără FOR"|
 +|-3|ERROR_NOTARRAY|"​Nu este o variabilă de tip matrice"​|
 +|-4|ERROR_ARGUMENTCOUNT|"​Numărul de argumente transmise nu se potrivește cu definiția funcției/​subrutinei."​|
 +|-5|ERROR_MAXRECURSE|"​S-a depășit nivelul maxim de recursivitate."​|
 +|-6|ERROR_STACKUNDERFLOW||
 +
 +== Erori care pot fi prinse ==
 +|Eroare #​||Descrierea erorii|
 +|2|ERROR_FOR1|"​Instrucțiune FOR ilegală -- număr de start > număr de sfârșit"​|
 +|3|ERROR_FOR2|"​Instrucțiune FOR ilegală -- număr de start < număr de sfârșit"​|
 +|5|ERROR_FILENUMBER|"​Număr de fișier invalid."​|
 +|6|ERROR_FILEOPEN|"​Fișierul nu poate fi deschis"​|
 +|7|ERROR_FILENOTOPEN|"​Fișierul nu este deschis."​|
 +|8|ERROR_FILEWRITE|"​Nu se poate scrie în fișier"​|
 +|9|ERROR_FILERESET|"​Nu se poate reseta fișierul"​|
 +|10|ERROR_ARRAYSIZELARGE|"​Dimensiune matrice prea mare"|
 +|11|ERROR_ARRAYSIZESMALL|"​Dimensiune matrice prea mică"​|
 +|12|ERROR_NOSUCHVARIABLE|"​Variabilă necunoscută"​|
 +|13|ERROR_VARNOTASSIGNED||
 +|15|ERROR_ARRAYINDEX|"​Index de matrice în afara limitelor"​|
 +|16|ERROR_STRNEGLEN|"​Lungime subșir mai mică decât zero"|
 +|17|ERROR_STRSTART|"​Poziția de pornire mai mică decât zero"|
 +|19|ERROR_NONNUMERIC|"​Valoare non-numerică în expresie numerică"​|
 +|20|ERROR_RGB|"​Valorile de culoare RGB trebuie să fie în intervalul de la 0 la 255."|
 +|21|ERROR_PUTBITFORMAT|"​String input to putbit incorrect."​|
 +|22|ERROR_POLYARRAY|"​Argumentul nu este o matrice pentru poly()/​stamp()"​|
 +|23|ERROR_POLYPOINTS|"​Nu sunt suficiente puncte în matrice pentru poly()/​stamp()"​|
 +|24|ERROR_IMAGEFILE|"​Nu se poate încărca fișierul imagine."​|
 +|25|ERROR_SPRITENUMBER|"​Numărul de sprite în afara intervalului."​|
 +|26|ERROR_SPRITENA|"​Sprite nu a fost atribuit."​|
 +|27|ERROR_SPRITESLICE|"​Nu se poate decupa imaginea."​|
 +|28|ERROR_FOLDER|"​Nume de director invalid."​|
 +|29|ERROR_INFINITY||
 +|30|ERROR_DBOPEN|"​Nu se poate deschide baza de date SQLITE."​|
 +|31|ERROR_DBQUERY|"​Eroare interogare bază de date (urmează mesaj)."​|
 +|32|ERROR_DBNOTOPEN|"​Baza de date trebuie să fie deschisă mai întâi."​|
 +|33|ERROR_DBCOLNO|"​Număr de coloană în afara intervalului."​|
 +|34|ERROR_DBNOTSET|"​Setul de înregistrare trebuie să fie deschis mai întâi."​|
 +|35|ERROR_TYPECONV||
 +|36|ERROR_NETSOCK|"​Eroare la deschiderea soclului de rețea."​|
 +|37|ERROR_NETHOST|"​Eroare la găsirea gazdei în rețea."​|
 +|38|ERROR_NETCONN|"​Nu se poate conecta la gazdă în rețea."​|
 +|39|ERROR_NETREAD|"​Nu se poate citi de la conexiunea de rețea."​|
 +|40|ERROR_NETNONE|"​Conexiunea de rețea nu a fost deschisă."​|
 +|41|ERROR_NETWRITE|"​Nu se poate scrie în conexiunea de rețea."​|
 +|42|ERROR_NETSOCKOPT|"​Nu se pot seta opțiunile pentru soclul de rețea."​|
 +|43|ERROR_NETBIND|"​Nu se poate lega soclul de rețea."​|
 +|44|ERROR_NETACCEPT|"​Nu se poate accepta conexiunea de rețea."​|
 +|45|ERROR_NETSOCKNUMBER|"​Număr soclu invalid"​|
 +|46|ERROR_PERMISSION|"​Nu aveți permisiunea de a utiliza această instrucțiune/​funcție."​|
 +|47|ERROR_IMAGESAVETYPE|"​Tip de imagine pentru salvare invalid."​|
 +|50|ERROR_DIVZERO|"​Împărțire cu zero."​|
 +|51|ERROR_BYREF||
 +|52|ERROR_BYREFTYPE||
 +|53|ERROR_FREEFILE||
 +|54|ERROR_FREENET||
 +|55|ERROR_FREEDB||
 +|56|ERROR_DBCONNNUMBER||
 +|57|ERROR_FREEDBSET||
 +|58|ERROR_DBSETNUMBER||
 +|59|ERROR_DBNOTSETROW ||
 +|60|ERROR_PENWIDTH||
 +|61|ERROR_COLORNUMBER||
 +|62|ERROR_ARRAYINDEXMISSING||
 +|63|ERROR_IMAGESCALE||
 +|64|ERROR_FONTSIZE||
 +|65|ERROR_FONTWEIGHT||
 +|66|ERROR_RADIXSTRING||
 +|67|ERROR_RADIX||
 +|68|ERROR_LOGRANGE||
 +|69|ERROR_STRINGMAXLEN||
 +|70|ERROR_NOTANUMBER||
 +|71|ERROR_PRINTERNOTON||
 +|72|ERROR_PRINTERNOTOFF||
 +|73|ERROR_PRINTEROPEN||
 +|74|ERROR_WAVFILEFORMAT||
 +|75|ERROR_WAVNOTOPEN||
 +|76|ERROR_WAVNOTSEEKABLE||
 +|77|ERROR_WAVNODURATION||
 +|78|ERROR_FILEOPERATION||
 +|79|ERROR_SERIALPARAMETER||
 +|65535|ERROR_NOTIMPLEMENTED|"​Caracteristică neimplementată."​|
 +
 +== Averizări ==
 +|Eroare #​||Descrierea erorii|
 +|65571|WARNING_TYPECONV||
 +|65612|WARNING_WAVNOTSEEKABLE||
 +|65613|WARNING_WAVNODURATION||
 +|65549|WARNING_VARNOTASSIGNED||
 +
 +==== Exemplu ====
 +
 +<​code>​
 +# test pentru capturarea erorilor
 +onerror capcanadraguta
 +print 1
 +next haha
 +print 2
 +open 999, "​bogus.file"​
 +print "​Rulează oricum"​
 +
 +# test fără capturarea erorilor și cu eșuarea la orice eroare (comportament implicit)
 +offerror
 +print 3
 +next hoho
 +print "nu ajunge niciodată aici"
 +
 +end
 +
 +capcanadraguta:​
 +# aceasta este partea care tratează erorile
 +print "​capturează și rulează mai departe - eroare la linia" + lasterrorline + " - numărul de eroare " + lasterror + ", mesaj: " + lasterrormessage + " (" + lasterrorextra + "​)"​
 +return
 +</​code>​
 +va afișa\\
 +<​code>​
 +1
 +capturează și rulează mai departe - eroare la linia 4 - numărul de eroare 4, mesaj: NEXT fără FOR ()
 +2
 +capturează și rulează mai departe - eroare la linia 6 - numărul de eroare 5, mesaj: Număr de fișier invalid ()
 +Rulează oricum
 +3
 +ERROARE la linia 12: NEXT fără FOR
 +</​code>​
 +
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Error Handling&​noheader}}
 +
 +==== Istoric ==== 
 +|1.99.99.9|Lista codurilor de eroare corectată și actualizată.|
  
ro/errorcodes.txt · Last modified: 2016/07/04 09:26 by junior-root