User Tools

Site Tools


ro:freedb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:freedb [2017/09/10 08:27]
junior-root created
ro:freedb [2017/09/10 09:13] (current)
junior-root [Descriere]
Line 7: Line 7:
 Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]]. Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]].
 ==== Descriere ==== ==== Descriere ====
-BASIC-256 permite deschiderea mai multor baze de date în același timp prin atribuirea fiecărei baze de date a unui număr unic de la 0 la 7. Funcția **FreeDB** verifică ce număr nu este folosit în acel moment și întoarce numărul care poate fi astfel atribuit unei baze de date odată cu deschiderea ei cu ajutorul instrucțiunii [[DBOpen|DBOpen]]. Odată ce o bază de date este închisă, numărul acesteia devine disponibil și poate fi întors ulterior de funcția **FreeDB** pentru a fi refolosit.+BASIC-256 permite deschiderea mai multor baze de date în același timp prin atribuirea fiecărei baze de date a unui număr unic de la 0 la 7. Funcția **FreeDB** verifică ce număr nu este folosit în acel moment și întoarce numărul care poate fi astfel atribuit unei baze de date prin deschiderea ei cu ajutorul instrucțiunii [[DBOpen|DBOpen]]. Odată ce o bază de date este închisă, numărul acesteia devine disponibil și poate fi întors ulterior de funcția **FreeDB** pentru a fi refolosit.
 ==== Vezi și ==== ==== Vezi și ====
 {{page>​ro:​start#​Baze de date (SQLite)&​noheader}} {{page>​ro:​start#​Baze de date (SQLite)&​noheader}}
ro/freedb.txt · Last modified: 2017/09/10 09:13 by junior-root