User Tools

Site Tools


ro:fromhex

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:fromhex [2017/08/22 14:53]
junior-root [FromHex (Funcție)]
ro:fromhex [2017/08/22 14:53] (current)
junior-root [Descriere]
Line 6: Line 6:
 Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]]. Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]].
 ==== Descriere ==== ==== Descriere ====
-Această funcție returnează un număr întreg reprezentat de șirul hexazecimal (baza 16). Sistemul hexazecimal reprezintă 16 valori diferite pe cifră, pentru acesta fiind utilizate simbolurile 0-9 și a-f.+Această funcție returnează un număr întreg reprezentat de șirul hexazecimal (în baza 16). Sistemul hexazecimal reprezintă 16 valori diferite pe cifră, pentru acesta fiind utilizate simbolurile 0-9 și a-f.
 ==== Exemplu ==== ==== Exemplu ====
 <​code>​print fromhex("​10"​) <​code>​print fromhex("​10"​)
ro/fromhex.txt · Last modified: 2017/08/22 14:53 by junior-root