User Tools

Site Tools


ro:getbrushcolor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:getbrushcolor [2017/08/29 10:56] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== GetBrushColor (Funcție) =====
 +> **Engleză:​** //**GET BRUSH COLOR** = ia culoarea pensulei//
 +==== Format ====
 +getbrushcolor\\
 +getbrushcolor()
 +
 +Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]].
 +==== Descriere ====
 +Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]] ca valoare ARGB ce reprezintă [[colorexpressions|culoarea]] utilizată de pensulă (ultima culoare stabilită pentru pensulă cu instrucțiunea [[color|Color]]).
 +Valoarea ARGB este calculată cu formula: ( (a * 256 + r) * 256 + b) * 256 + g unde a, r, g, b reprezintă canalele **A**lpha (opacitate),​ **R**ed (roșu), **G**reen (verde) și **B**lue (albastru), fiecare cu valori între 0 și 255. Dacă pentru pensulă este stabilită culoarea [[colorconstants|CLEAR]] (transparent) valoarea 0 va fi returnată.
 +
 +==== Exemplu ====
 +<​code>​
 +color red, blue
 +print getcolor
 +</​code>​
 +va afișa
 +<​code>​
 +-16776961
 +</​code>​
 +adică echivalentul culorii [[colorconstants|BLUE]] (albastru).
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Elemente grafice - culori&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|0.9.9.28|Adăugată în acestă versiune|
  
ro/getbrushcolor.txt · Last modified: 2017/08/29 10:56 by junior-root