User Tools

Site Tools


ro:getcolor

GetColor (Funcție)

Engleză: GET COLOR = ia culoarea

Format

getcolor
getcolor()

Întoarce un număr_întreg.

Descriere

Întoarce un număr_întreg ca valoare ARGB ce reprezintă culoarea utilizată de creion (ultima culoare stabilită pentru creion cu instrucțiunea Color). Valoarea ARGB este calculată cu formula: ( (a * 256 + r) * 256 + b) * 256 + g unde a, r, g, b reprezintă canalele Alpha (opacitate), Red (roșu), Green (verde) și Blue (albastru), fiecare cu valori între 0 și 255. Dacă pentru creion este stabilită culoarea CLEAR (transparent) valoarea 0 va fi returnată.

Exemplu

color red, blue
print getcolor

va afișa

-65536

adică echivalentul culorii RED (roșu).

Vezi și

2016/01/01 22:49

Istoric

0.9.5mAdăugată în acestă versiune
0.9.9.28S-a modificat ca să întoarcă o valoare ARGB
ro/getcolor.txt · Last modified: 2017/08/29 11:02 by junior-root