User Tools

Site Tools


ro:getsetting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:getsetting [2017/08/22 14:24]
junior-root
ro:getsetting [2017/09/09 09:02] (current)
junior-root [Descriere]
Line 11: Line 11:
 Valoarea salvată a unei setări poate fi disponibilă și pentru alte programe BASIC-256 și rămâne disponibilă pentru o perioadă foarte lungă de timp. Valoarea salvată a unei setări poate fi disponibilă și pentru alte programe BASIC-256 și rămâne disponibilă pentru o perioadă foarte lungă de timp.
  
-**GetSetting** citește o setare salvată în prealabil cu [[SetSettings|SetSettings]]. Parametrii [[stringexpressions|nume_program]] și [[stringexpressions|nume_cheie]] sunt necesari pentru a identifica o setare unică. Dacă se solicită valoarea unei setări care nu a fost încă salvată, se va returna un șir de caractere gol (""​).+**GetSetting** citește o setare salvată în prealabil cu [[SetSetting|SetSetting]]. Parametrii [[stringexpressions|nume_program]] și [[stringexpressions|nume_cheie]] sunt necesari pentru a identifica o setare unică. Dacă se solicită valoarea unei setări care nu a fost încă salvată, se va returna un șir de caractere gol (""​).
  
 Pentru a obține o setare BASIC-256, se poate folosi ca [[stringexpressions|nume_program]] valoarea "​SYSTEM"​. Doar în acest caz caracterele '/'​ sau '​\'​ sunt permise în [[stringexpressions|nume_cheie]] pentru a accesa setarea dorită. Pentru a obține o setare BASIC-256, se poate folosi ca [[stringexpressions|nume_program]] valoarea "​SYSTEM"​. Doar în acest caz caracterele '/'​ sau '​\'​ sunt permise în [[stringexpressions|nume_cheie]] pentru a accesa setarea dorită.
ro/getsetting.txt · Last modified: 2017/09/09 09:02 by junior-root