User Tools

Site Tools


ro:graphheight

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:graphheight [2017/09/28 01:16] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== GraphHeight (Funcție) =====
 +> **Engleză:​** //​**GRAPH**ics window **HEIGHT** = înălțime fereastră grafică//
 +==== Format ====
 +**graphheight**\\
 +**graphheight** ( )
 +
 +Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]].
 +==== Descriere ====
 +Întoarce înălțimea ferestrei grafice în pixeli.
 +
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Elemente grafice - controlul ferestrelor&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|0.9.3|Adăugată în acestă versiune|
  
ro/graphheight.txt · Last modified: 2017/09/28 01:16 by junior-root