User Tools

Site Tools


ro:input

Input (Instrucțiune)

Engleză: INPUT = intrare, ceea ce intră; INTEGER = număr întreg; FLOAT = număr zecimal; STRING = șir de caractere

Format

input variabilă
input mesaj, variabilă

input integer variabilă
input integer mesaj, variabilă

input float variabilă
input float mesaj, variabilă

input string variabilă
input string mesaj, variabilă

Descriere

Instrucțiunea așteaptă ca utilizatorul să introducă o linie de text în fereastra Ieșire Text. Prin apăsarea tastei Enter, informația introdusă de utilizator este stocată în variabila specificată.

Instrucțiunea input detectează automat tipul conținutului introdus și întoarce fie un număr_întreg, fie un număr_zecimal, fie un șir_de_caractere, în funcție de ceea ce a introdus utilizatorul.
Conținutul introdus poate fi de asemenea convertit în mod forțat în tipul de date dorit prin specificarea input float, input integer sau input string.

Introducerea datelor poate fi precedată de afișarea unei invitații, sub forma unui mesaj.

Parametri

variabilă - reprezintă variabila care va conține informația introdusă de utilizator. Acesta poate fi o simplă variabilă sau poate fi la fel de bine și un element dintr-o variabilă_tablou (variabilă_tablou [ index ] sau variabilă_tablou [ index_rând, index_coloană ]).

mesaj - este opțional și reprezintă o invitație afișată utilizatorului pentru introducerea datelor. De obicei este un șir_de_caractere.

Exemplu

input "Care este numele tău? ", n
print "Salut, "; n; "!"

Vezi și

Istoric

1.99.99.14S-a adăugat INPUT FLOAT, INPUT INTEGER și INPUT STRING, iar INPUT va încerca să detecteze tipul corect de date introdus de utilizator și să atribuie variabilei tipul corect de date.
ro/input.txt · Last modified: 2017/09/20 13:48 by junior-root