User Tools

Site Tools


ro:key

Key (Funcție)

Engleză: KEY = tastă

Format

key
key ( )

Întoarce un număr_întreg.

Descriere

Întoarce un număr_întreg reprezentând codul ultimei taste apăsate de utilizator. Dacă nu a fost apăsată nicio tastă de la ultima utilizare a funcției key, atunci va fi întoarsă valoarea 0.
Valoarea întoarsă nu este întotdeauna valoarea UNICODE a caracterului corespunzător (vezi funcția Chr).

Notă

# tasta "A" are codul 65
bucla:
if key = 65 then print key
goto bucla

Codul de mai sus nu va afișa rezultatul așteptat deoarece se apelează funcția key de două ori la rând. La prima apelare va întoarce valoarea tastei apăsate ultima oară și se compară cu 65 (adică tasta “A”), iar la doua apelare va întoarce desigur valoarea 0 deoarece nu s-a apăsat nicio altă tastă între timp.
Codul corect este:

# tasta "A" are codul 65
bucla:
a = key
if a = 65 then print a
goto bucla

Listă coduri taste

Programul următor afișează codul tastei apăsate:

# apasă orice tastă pentru a-i afla codul!
bucla:
a = key
if a<>0 then print a+"  "+chr(a)
pause 0.1
goto bucla

Exemple de coduri pentru taste:

0=481=492=503=514=525=536=547=558=569=57
A=65B=66C=67D=68E=69F=70G=71H=72I=73J=74
K=75L=76M=77N=78O=79P=80Q=81R=82S=83T=84
U=85V=86W=87X=88Y=89Z=90ESC=16777216Spațiu=32
Săgeată jos=16777237Săgeată sus=16777235Săgeată stânga=16777234Săgeată dreapta=16777236

Lista completă cu valorile tastelor

Exemplu

# apasă orice tastă
loop:
pause 1
a = key
print a+"  "+chr(a)
goto loop

Vezi și

ro/key.txt · Last modified: 2017/09/19 12:27 by junior-root