User Tools

Site Tools


ro:keypressed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:keypressed [2017/09/15 03:26] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== KeyPressed (Funcție) ======
 +> **Engleză:​** //**KEY PRESSED** = tastă apăsată//
 +==== Format ====
 +**keypressed** ( )\\
 +**keypressed** ( //​cod_tastă//​ )
 +
 +Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]] sau o [[booleanexpressions|expresie_booleană]] .
 +==== Descriere ====
 +Funcția **KeyPressed** verifică dacă tasta cu codul //​cod_tastă//​ este apăsată sau nu în acel moment și întoarce o valoare de adevăr: adevărat/​fals. În cazul în care este folosită fără niciun argument, funcția **KeyPressed** va întoarce numărul total de taste apăsate simultan în acel moment de către utilizator.\\
 +
 +Acestă funcție permite crearea de aplicații sau de jocuri performante în care să se utilizeze combinații de taste.\\
 +Dacă se dorește să se afle ce cod are o anumită tastă se poate consulta exemplul de pe pagina funcției [[key|Key]] sau se poate consulta [[http://​qt-project.org/​doc/​qt-4.8/​qt.html#​Key-enum|aici]] lista completă a acestor coduri.
 +==== Parametri ====
 +**//​cod_tastă//​** - este un [[integerexpressions|număr_întreg]] și reprezintă codul tastei pe care utilizatorul dorește să o verifice dacă este apăsată sau nu
 +==== Exemplu ====
 +<​code>​
 +sageata_jos=16777237
 +sageata_sus=16777235
 +sageata_stanga=16777234
 +sageata_dreapta=16777236
 +fastgraphics
 +x = 150
 +y = 150
 +color blue
 +print "​folosește săgețile pentru a mișca bila, tasta spațiu pentru a ieși"
 +while not keypressed(32)
 +   if keypressed(sageata_jos) then y = y + 1
 +   if keypressed(sageata_sus) then y = y - 1
 +   if keypressed(sageata_dreapta) then x = x + 1
 +   if keypressed(sageata_stanga) then x = x - 1
 +   # păstrează x și y în intervalul 0-300
 +   x = (x + 300) % 300
 +   y = (y + 300) % 300
 +   # desenează bila
 +   clg
 +   ​circle x,y,10
 +   ​refresh
 +end while
 +</​code>​
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Tastatură și introducerea de date&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|1.99.99.26|Adăugată în acestă versiune| ​
  
ro/keypressed.txt · Last modified: 2017/09/15 03:26 by junior-root