User Tools

Site Tools


ro:lasterrorextra

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:lasterrorextra [2017/08/23 00:50] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== LastErrorExtra (Funcție) =====
 +> **Engleză:​** //**LAST ERROR** = ultima eroare; **EXTRA** = suplimentar//​
 +==== Format ====
 +**lasterrorextra**\\
 +**lasterrorextra** ( )
 +
 +Întoarce un [[stringexpressions|șir_de_caractere]].
 +==== Descriere ====
 +Întoarce informații suplimentare referitoare la ultima eroare. De reținut că nu toate mesajele de eroare conțin informații suplimentare de afișat, ca atare, această funcție va întoarce în cele mai multe cazuri un șir de caractere gol.
 +==== Exemplu ====
 +Vezi exemplele de utilizare din paginile instrucțiunilor [[OnError|OnError]] și [[ThrowError|ThrowError]].
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Tratarea excepțiilor&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|0.9.6z|Adăugată în acestă versiune|
  
ro/lasterrorextra.txt · Last modified: 2017/08/23 00:50 by junior-root