User Tools

Site Tools


ro:lasterrorline

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:lasterrorline [2017/08/23 00:55] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== LastErrorLine (Funcție) =====
 +> **Engleză:​** //**LAST ERROR** = ultima eroare; **LINE** = linie//
 +==== Format ====
 +**lasterrorline**\\
 +**lasterrorline** ( )
 +
 +Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]].
 +==== Descriere ====
 +Întoarce numărul liniei de program în care s-a produs eroarea.
 +==== Exemplu ====
 +Vezi exemplele de utilizare din paginile instrucțiunilor [[OnError|OnError]] și [[ThrowError|ThrowError]].
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Tratarea excepțiilor&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|0.9.6z|Adăugată în acestă versiune|
  
ro/lasterrorline.txt · Last modified: 2017/08/23 00:55 by junior-root