User Tools

Site Tools


ro:mouseb

MouseB (Funcție)

Engleză: MOUSE = mouse; Button = buton

Format

mouseb
mouseb ( )

Întoarce un număr_întreg.

Descriere

Întoarce un număr_întreg ce conține butoanele mouse-ului care sunt apăsate în acest moment (funcționează doar când săgeata mouse-ului este deasupra ferestrei grafice). Valoare întoarsă este o combinație între MOUSEBUTTON_LEFT, MOUSEBUTTON_RIGHT și MOUSEBUTTON_CENTER (operație SAU la nivel de bit). Întoarce valoarea 0 dacă nu este apăsat niciun buton.

Valori
ConstantăValoareObservații
MOUSEBUTTON_NONE0Niciun buton
MOUSEBUTTON_LEFT1Butonul din stânga
MOUSEBUTTON_RIGHT2Butonul din dreapta
MOUSEBUTTON_CENTER4Butonul din mijloc
MOUSEBUTTON_DOUBLECLICK32S-a înregistrat un dublu clic (utilizat doar de funcția ClickB)
2017/09/11 13:20 · junior-root

Exemplu

loop:
cls
print "mousex = "; mousex
print "mousey = "; mousey
print "mouseb = "; mouseb
print
print "clickx = "; clickx
print "clicky = "; clicky
print "clickb = "; clickb

pause 0.05
goto loop

Exemplul al doilea

clg white
start:
if mouseb = MOUSEBUTTON_LEFT then plot mousex,mousey
goto start

Vezi și

2016/01/01 22:49

Istoric

0.9.4dAdăugată în acestă versiune
1.99.99.58S-au adăugat numele constantelor pentru butoane
ro/mouseb.txt · Last modified: 2017/09/14 13:44 by junior-root