User Tools

Site Tools


ro:numericconstants

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:numericconstants [2016/01/01 22:48]
127.0.0.1 external edit
ro:numericconstants [2016/05/27 13:25] (current)
junior-root
Line 1: Line 1:
 ===== Constante numerice ===== ===== Constante numerice =====
-Constantele numerice sunt oricare cifreprecedat ​de semnul ​minus pentru ​numerele ​negative, ​si un punct zecimal urmat de mai multe cifre care sa indice valorile subunitare ​(virgula mobila).\\ +Constantele numerice sunt orice caractere numericeprecedate în mod opțional ​de un semn minus pentru ​a indica numere ​negative. Numerele sunt de două tipuri: 1) numere întregi și 2) numere zecimale. 
-\\ + 
-Numerele pozitive pot fi, deasemenea, ​exprimate ​in binar (baza 2), octal (baza 8), sau hexazecimal (baza 16). Scrierea se face precedand ​valorile binare cu 0b (0b1110=14), ​octalul ​cu 0o (0o177=127) ​si hexazecimalul ​cu 0x (0xff=255).+Exemplele includ: 
 + 
 +^Numere întregi^ 
 +|10| 
 +|-2345| 
 +|0| 
 + 
 +^Numere zecimale<​sup>​*</​sup>​^ 
 +|-234.567| 
 +|56.87| 
 +|0.0123| 
 +<​sup>​*</​sup>​În BASIC-256ca de altfel în majoritatea limbajelor de programare, numerele zecimale nu se scriu cu virgulă ci cu punct (3,14 = 3.14). 
 + 
 +Numerele foarte mari sau foarte mici pot de asemenea să fie reprezentate în formatul științific al numerelor ​(format adăugat începând cu versiunea 0.9.9.46). http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Scientific_notation 
 + 
 +^Formatul științific al numerelor^^^ 
 +^Notație științifică^Număr zecimal^Echivalent^ 
 +|2e0|2|2 x 10<​sup>​0</​sup>​| 
 +|3e2|300|3 x 10<​sup>​2</​sup>​| 
 +|1.234e10|12340000000|1.234 x 10<​sup>​10</​sup>​| 
 +|-5.3e4|-53000|1.234 x 10<​sup>​4</​sup>​| 
 +|2e-1|0.2|2 x 10<​sup>​-1</​sup>​| 
 +|5.12e-6|0.00000512|5.12 x 10<​sup>​-6</​sup>​| 
 + 
 +<​code>​ 
 +print 2e0 
 +print 3e2 
 +print 1.234e10 
 +print -5.3e4 
 +print 2e-1 
 +print 5.12e-6 
 +</​code>​ 
 + 
 +==== Numere exprimate în sistemul binar, octal sau hexazecimal ==== 
 +Numerele ​întregi ​pozitive pot de asemenea să fie exprimate ​în sistemul ​binar (în baza 2), în sistemul ​octal (în baza 8) și în sistemul ​hexazecimal (în baza 16). Precedați ​valorile binare cu 0b (0b1110 = 14), cele octale ​cu 0o (0o177 = 127), iar cele hexazecimale ​cu 0x (0xff = 255). 
 + 
 +<​code>​ 
 +print 0b1110 
 +print 0o177 
 +print 0xff  
 +</​code>​
  
ro/numericconstants.txt · Last modified: 2016/05/27 13:25 by junior-root