User Tools

Site Tools


ro:offerror

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:offerror [2017/08/23 03:44] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== OffError (Instrucțiune) =====
 +> **Engleză:​** //**OFF** = oprit; **ERROR** = eroare//
 +==== Format ====
 +**offerror**
 +==== Descriere ====
 +Șterge ultima capcană pentru erori definită cu instrucțiunea [[onerror|OnError]]. Dacă toate capcanele au fost înlăturate,​ atunci programul se va comporta normal în cazul în care apare o eroare.
 +==== Exemplu ====
 +Vezi exemplele de utilizare din paginile instrucțiunilor [[OnError|OnError]] și [[ThrowError|ThrowError]].
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Tratarea excepțiilor&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|0.9.6z|Adăugată în acestă versiune|
  
ro/offerror.txt · Last modified: 2017/08/23 03:44 by junior-root