User Tools

Site Tools


ro:open

Open and Openb (Instrucțiune)

Engleză: to OPEN = a deschide

Format

Descriere

Deschide un fișier pentru scriere și citire. Numele fișierului nume_fișier este un șir de caractere și poate avea o cale absolută sau relativă. Dacă număr_fișier nu este specificat atunci va fi folosit numărul 0.
Openb deschide fișierul în modul binar. Acest tip de deschidere este recomandat pentru fișierele în care sunt folosite instrucțiunile Readbyte și Writebyte pentru operațiunile de intrare/ieșire.

Note

BASIC256 poate avea până la 8 fișiere deschise la un moment dat. Fișierele sunt numerotate de la 0 la 7. Deschiderea unui fișier cu un anumit număr în timp ce un alt fișier este deja deschis cu același număr va genera închiderea fișierului deja deschis.

Vezi și

Istoric

0.9.?A fost adăugat openb pentru fișierele binare
ro/open.txt · Last modified: 2017/08/23 14:51 by junior-root