User Tools

Site Tools


ro:open

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:open [2017/08/23 14:51] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== Open and Openb (Instrucțiune) =====
 +> **Engleză:​** //to **OPEN** = a deschide//
 +==== Format ====
 +**open** [[stringexpressions|nume_fișier]]\\
 +**open**([[stringexpressions|nume_fișier]])\\
 +**open** [[integerexpressions|număr_fișier]],​ [[stringexpressions|nume_fișier]]\\
 +**open**([[integerexpressions|număr_fișier]],​ [[stringexpressions|nume_fișier]])
 +
 +**openb** [[stringexpressions|nume_fișier]]\\
 +**openb**([[stringexpressions|nume_fișier]])\\
 +**openb** [[integerexpressions|număr_fișier]],​ [[stringexpressions|nume_fișier]]\\
 +**openb**([[integerexpressions|număr_fișier]],​ [[stringexpressions|nume_fișier]])
 +==== Descriere ====
 +Deschide un fișier pentru scriere și citire. Numele fișierului [[stringexpressions|nume_fișier]] este un șir de caractere și poate avea o cale absolută sau relativă. Dacă [[integerexpressions|număr_fișier]] nu este specificat atunci va fi folosit numărul 0.\\
 +**Openb** deschide fișierul în modul binar. Acest tip de deschidere este recomandat pentru fișierele în care sunt folosite instrucțiunile [[readbyte|Readbyte]] și [[writebyte|Writebyte]] pentru operațiunile de intrare/​ieșire.
 +==== Note ====
 +BASIC256 poate avea până la 8 fișiere deschise la un moment dat. Fișierele sunt numerotate de la 0 la 7. Deschiderea unui fișier cu un anumit număr în timp ce un alt fișier este deja deschis cu același număr va genera închiderea fișierului deja deschis.
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Utilizare fișiere și Porturi seriale&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|0.9.?|A fost adăugat **openb** pentru fișierele binare|
  
ro/open.txt · Last modified: 2017/08/23 14:51 by junior-root