User Tools

Site Tools


ro:operators

Operatori

Operatorii +, -, *, /, și ^ sunt folosiți pentru a realiza adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea, ridicarea la putere a numerelor întregi sau a celor în virgulă mobilă. Operanzii valizi sunt constantele numerice și/sau variabilele numerice.

Operatorii %, \, &, |, și ~ sunt folosiți pentru a calcula modulo, împărțirea întreagă, operația ȘI la nivel de bit,operația SAU la nivel de bit sau negare la nivel de bit pentru numere întregi. Numerele în virgulă mobilă vor fi convertite la valoarea lor întreagă înaintea operației.

Operatorul = este utilizat atât pentru atribuirea unor valori variabilelor, cât și pentru a testa egalitatea. Operatorul + poate fi utilizat pentru a efectua concatenarea oricărei combinații de constante șir și variabile șir. Operatorul : poate separa mai multe instrucțiuni pe o singură linie. Operatorul # este varianta rapidă pentru instrucțiunea Rem și este interschimbabil cu aceasta din urmă.

Operatori aritmetici
OperatorNumeExempluComentarii
+Adunarea + bAdună două valori numerice. Dacă una sau ambele valori sunt de tip șir de caractere, operatorul + va concatena șirurile într-un singur șir.2
-Scăderea - bScade două valori numerice.
*Înmulțirea * bÎnmulțește două numere.
/Împărțirea / bÎntoarce un un număr zecimal reprezentând de câte ori b intră în a.
\Împărțire întreagăa \ bÎntoarce câtul unei împărțiri (de câte ori poate fi cuprins în întregime b în a).
%Moduloa % bÎntoarce restul împărțirii a două numere întregi.
++Prefix de incrementare++aIncrementează variabila (adaugă unu) și întoarce valoarea acesteia după incrementare. (poate fi aplicat doar variabilelor numerice sau matricilor de elemente) 1
++Sufix de incrementarea++Întoarce valoarea variabilei, după care incrementează valoarea acesteia cu unu pentru următoarele dăți când va fi accesată. (poate fi aplicat doar variabilelor numerice sau matricilor de elemente) 1
--Prefix de decrementare–aDecrementează variabila (scade unu) și întoarce valoarea acesteia după decrementare. (poate fi aplicat doar variabilelor numerice sau matricilor de elemente) 1
--Sufix de decrementarea–Întoarce valoarea variabilei, după care decrementează valoarea acesteia cu unu pentru următoarele dăți când va fi accesată. (poate fi aplicat doar variabilelor numerice sau matricilor de elemente) 1


Operatori de comparare
OperatorNumeExempluComentarii
=Egala = bÎntoarce “adevărat” (true) dacă cele două valori sunt egale.
<Mai mic decâta < b
>Mai mare decâta > b
<=Mai mic sau egala <= b
>=Mai mare sau egala >= b
<>Nu este egala <> b


Operatori logici
OperatorNumeExempluComentarii
NOTNegație logicăNOT a
ANDȘI logica AND b
ORSAU logica OR b
XORSAU logic exclusiva XOR b


Operatori binari
OperatorNumeExempluComentarii
~Negație bit cu bit~a
&ȘI bit cu bita & bÎn cazul în care una sau ambele valori sunt șiruri de caractere operatorul ampersand va concatena șirurile de caractere într-un singur șir.3
|SAU bit cu bita | bÎntoarce valoarea rezultată prin suprapunerea biților lui a peste b.

Operatorii la nivel de bit funcționează doar cu numere întregi (începând cu versiunea 1.99.99.19) în intervalul −2.147.483.648 până la 2.147.483.647. Orice încercare de a utiliza un număr în afara acestui interval va produce avertismente, erori și/sau rezultate neașteptate.

Operatori cu șiruri de caractere
OperatorNumeExempluComentarii
;Concatenarea ; bConcatenează întotdeauna (convertește numerele în șiruri)2
+Concatenarea + bLipește pe b la sfârșitul lui a (doar dacă ambele nu sunt numere, caz în care se realizează adunarea acestora - vezi IsNumeric). 2
&Concatenarea & bLipește pe b la sfârșitul lui a (doar dacă ambele nu sunt numere, caz în care se realizează operația ȘI logic - vezi IsNumeric). 3


Ordinea operațiilor
NivelOperatoriCategorie/Descriere
1( )Grupare
2^Ridicare la putere
3- ~Minus unar (un singur operand) și Negație la nivel binar (NOT)
4* / \Înmulțire și împărțire
5%Modulo - restul unei împărțiri
6+ -Adunare/Concatenare și Scădere
7& |ȘI bit cu bit și SAU bit cu bit
8< ⇐ > >= = <>Comparații (Numere sau Șiruri)
9NOTNOT unar (un singur operand)
10ANDȘI logic
11ORSAU logic
12XORSAU logic exclusiv


1 nou începând cu versiunea 1.9.9.10
2 nou sau schimbat începând cu versiunea 1.9.9.30
3 nou sau schimbat începând cu versiunea 1.9.9.30

ro/operators.txt · Last modified: 2016/07/04 05:01 by junior-root