User Tools

Site Tools


ro:outputvisible

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:outputvisible [2016/07/06 06:43]
junior-root [Exemplu]
ro:outputvisible [2017/08/21 13:58] (current)
junior-root
Line 1: Line 1:
 ===== OutputVisible (Instrucțiune) ===== ===== OutputVisible (Instrucțiune) =====
 +> **Engleză:​** //​**OUTPUT** = ieșire; **VISIBLE** = vizibil(-ă)//​
 ==== Format ==== ==== Format ====
-**outputvisible** ( //expresie_booleană// )\\ +**outputvisible** ( [[booleanexpressions|expresie_booleană]] )\\ 
-**outputvisible** ​//expresie_booleană// +**outputvisible** ​[[booleanexpressions|expresie_booleană]]
 ==== Descriere ==== ==== Descriere ====
-Setează opțiunea de vizualizare pentru ​fereastra "​Ieșire text".+Stabilește dacă fereastra "​Ieșire text" ​este vizibilă sau nu.
 Permite programului să controleze opțiunea care poate fi bifată din meniul Vizualizare al interfeței BASIC-256. Permite programului să controleze opțiunea care poate fi bifată din meniul Vizualizare al interfeței BASIC-256.
 ==== Exemplu ==== ==== Exemplu ====
- 
 <​code>​ <​code>​
 print ">​Aceasta este fereastra Ieșire Text" print ">​Aceasta este fereastra Ieșire Text"
Line 22: Line 20:
 outputvisible true outputvisible true
 </​code>​ </​code>​
- 
 ==== Vezi și ==== ==== Vezi și ====
-{{page>​ro:​start#​Text Output&​noheader}} +{{page>​ro:​start#​Ieșire text&​noheader}}
 ==== Istoric ====  ==== Istoric ==== 
-|0.9.6.65|Nou începând cu această versiune|+|0.9.6.65|Adăugată în acestă versiune| 
ro/outputvisible.txt · Last modified: 2017/08/21 13:58 by junior-root