User Tools

Site Tools


ro:programsyntax

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:programsyntax [2016/05/27 11:51]
junior-root
ro:programsyntax [2016/05/27 17:41] (current)
junior-root
Line 1: Line 1:
 ===== Sintaxa unui program ===== ===== Sintaxa unui program =====
  
-Programele BASIC-256 constau ​dintr-o serie de instrucțiuni separate pe linii și care sunt executate în ordine. O linie poate opțional să înceapă cu o etichetă urmată fără niciun spațiu de semnul : (două puncte), aceasta fiind folosită ca destinație pentru [[goto|goto]],​ [[gosub|gosub]],​ sau [[onerror|onerror]].+Programele BASIC-256 constau ​într-o serie de instrucțiuni separate pe linii și care sunt executate în ordine. O linie poate opțional să înceapă cu o etichetă urmată fără niciun spațiu de semnul : (două puncte), aceasta fiind folosită ca destinație pentru [[goto|goto]],​ [[gosub|gosub]],​ sau [[onerror|onerror]].
  
 Mai multe instrucțiuni pot fi incluse într-o singură linie dacă acestea sunt separate cu semnul : (două puncte). O atenție mai mare trebuie dată atunci când se utilizează instrucțiuni [[if|if/​then]] într-o singură linie compusă. Mai multe instrucțiuni pot fi incluse într-o singură linie dacă acestea sunt separate cu semnul : (două puncte). O atenție mai mare trebuie dată atunci când se utilizează instrucțiuni [[if|if/​then]] într-o singură linie compusă.
ro/programsyntax.txt · Last modified: 2016/05/27 17:41 by junior-root