User Tools

Site Tools


ro:readbyte

ReadByte (Funcție)

Engleză: to READ = a citi; BYTE = octet

Format

readbyte
readbyte ( )
readbyte ( număr_fișier )

Întoarce un număr_întreg.

Descriere

Citește și returnează următorul octet (un octet este un număr pe 8 biți având astfel o valoare cuprinsă între 0 - 255) dintr-un fișier deschis. Dacă nu este specificat niciun număr de fișier, fișierul cu numărul 0 va fi folosit.
Fișierul ar trebui deschis cu instrucțiunea Openb pentru a nu avea loc conversia caracterelor de sfârșit de linie (CR/LF).
Dacă se citește un port serial deschis cu OpenSerial atunci nicio conversie nu va avea loc. În plus, valoarea -1 va fi returnată dacă nu există date în buffer-ul de primire.

Exemplu

cls
f$ = "binar.dat"
print "fișier nou"
openb f$
reset
for t = 1 to 20
   n = r()
   print n+" ";
   writebyte n
next t
print
close
print "deschide și citește"
openb f$
while not eof
   print readbyte()+" ";
end while
print
print "du-te la poziția 10 și citește"
seek 10
while not eof
   print readbyte()+" ";
end while
print
close
end
function r()
   r = int(rand*256)
end function

va afișa ceva de genul:

fișier nou
142 31 180 59 1 50 23 64 185 11 22 52 30 195 157 92 63 155 40 135 
deschide și citește
142 31 180 59 1 50 23 64 185 11 22 52 30 195 157 92 63 155 40 135 
du-te la poziția 10 și citește
22 52 30 195 157 92 63 155 40 135 

Vezi și

Istoric

1.1.4.0S-a adăugat portul serial
ro/readbyte.txt · Last modified: 2017/08/25 01:34 by junior-root