User Tools

Site Tools


ro:readline

ReadLine (Funcție)

Engleză: to READ = a citi; LINE = linie

Format

readline
readline ( )
readline ( număr_fișier )

Întoarce un șir_de_caractere.

Descriere

Citește și întoarce o linie întreagă dintr-un fișier. Funcția ReadLine citește din fișier până când întâlnește sfârșitul unei linii sau până când fișierul este citit în întregime și întoarce șirul_de_caractere citit. În cazul în care este întâlnit sfârșitul unei linii, caracterul linie nouă ( Chr(10) ) va fi inclus la sfârșitul șirului de caractere întors.
Dacă nu este specificat niciun număr de fișier, fișierul cu numărul 0 va fi folosit.

Vezi și

ro/readline.txt · Last modified: 2017/08/25 01:19 by junior-root