User Tools

Site Tools


ro:readline

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:readline [2017/08/24 11:47]
junior-root [Descriere]
ro:readline [2017/08/25 01:19] (current)
junior-root [Descriere]
Line 12: Line 12:
 Funcția **ReadLine** citește din fișier până când întâlnește sfârșitul unei linii sau până când fișierul este citit în întregime și întoarce [[stringexpressions|șirul_de_caractere]] citit. Funcția **ReadLine** citește din fișier până când întâlnește sfârșitul unei linii sau până când fișierul este citit în întregime și întoarce [[stringexpressions|șirul_de_caractere]] citit.
 În cazul în care este întâlnit sfârșitul unei linii, caracterul //linie nouă// ( [[chr|Chr]](10) ) va fi inclus la sfârșitul șirului de caractere întors.\\ În cazul în care este întâlnit sfârșitul unei linii, caracterul //linie nouă// ( [[chr|Chr]](10) ) va fi inclus la sfârșitul șirului de caractere întors.\\
-Dacă nu este specificat niciun număr de fișier, numărul 0 va fi folosit.+Dacă nu este specificat niciun număr de fișier, ​fișierul cu numărul 0 va fi folosit.
 ==== Vezi și ==== ==== Vezi și ====
 {{page>​ro:​start#​Utilizare fișiere și Porturi seriale&​noheader}} {{page>​ro:​start#​Utilizare fișiere și Porturi seriale&​noheader}}
  
ro/readline.txt · Last modified: 2017/08/25 01:19 by junior-root