User Tools

Site Tools


ro:tobinary

ToBinary (Funcție)

Engleză: TO = în; BINARY = sistem binar

Format

ToBinary ( număr_întreg )

Întoarce un șir_de_caractere.

Descriere

Convertește un număr într-un șir de caractere conținând reprezentarea acestuia în sistemul binar (în baza 2).

Exemplu

For t = 0 to 10
print ToBinary(t)
next t

va afișa:

0
1
10
11
100
101
110
111
1000
1001
1010

Vezi și

Istoric

0.9.9.45Adăugată în acestă versiune
ro/tobinary.txt · Last modified: 2017/09/04 04:15 by junior-root