User Tools

Site Tools


ro:unassign

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:unassign [2017/08/20 13:30] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== Unassign (Instrucțiune) =====
 +> **Engleză:​** //​**UNASSIGN** = anulează atribuirea//​
 +==== Format ====
 +**unassign** [[variables|variabilă]] \\
 +**unassign** ( [[variables|variabilă]] )
 +==== Descriere ====
 +Șterge conținutul unei variabile și îi stabilește tipul la 0 (vezi [[TypeOf|TypeOf]]). Este ca și cum variabila indicată nu ar fi fost niciodată folosită.\\
 +Utilă în anularea unei variabile de tip referință declarată în prealabil cu ajutorul instrucțiunii [[ref|Ref]].
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Tablouri și Variabile&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|1.99.99.39|Adăugată în acestă versiune.|
  
ro/unassign.txt · Last modified: 2017/08/20 13:30 by junior-root