User Tools

Site Tools


ro:writebyte

WriteByte (Instrucțiune)

Engleză: to WRITE = a scrie; BYTE = octet

Format

writebyte octet
writebyte ( octet )
writebyte număr_fișier, octet
writebyte ( număr_fișier, octet )

Descriere

Scrie un octet (un octet este un număr pe 8 biți având astfel o valoare cuprinsă între 0 - 255) într-un fișier deschis. Dacă nu este specificat niciun număr de fișier, fișierul cu numărul 0 va fi folosit.
Fișierul ar trebui deschis cu instrucțiunea Openb pentru a nu avea loc conversia caracterelor de sfârșit de linie (CR/LF).

Exemplu

cls
f$ = "binar.dat"
print "fișier nou"
openb f$
reset
for t = 1 to 20
   n = r()
   print n+" ";
   writebyte n
next t
print
close
print "deschide și citește"
openb f$
while not eof
   print readbyte()+" ";
end while
print
print "du-te la poziția 10 și citește"
seek 10
while not eof
   print readbyte()+" ";
end while
print
close
end
function r()
   r = int(rand*256)
end function

va afișa ceva de genul:

fișier nou
142 31 180 59 1 50 23 64 185 11 22 52 30 195 157 92 63 155 40 135 
deschide și citește
142 31 180 59 1 50 23 64 185 11 22 52 30 195 157 92 63 155 40 135 
du-te la poziția 10 și citește
22 52 30 195 157 92 63 155 40 135 
2017/08/23 16:13 · junior-root

Vezi și

Istoric

ro/writebyte.txt · Last modified: 2017/08/25 01:40 by junior-root