User Tools

Site Tools


ro:writeline

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ro:writeline [2017/08/25 01:43] (current)
junior-root created
Line 1: Line 1:
 +===== WriteLine (Instrucțiune) =====
 +> **Engleză:​** //to **WRITE** = a scrie; **LINE** = linie//
 +==== Format ====
 +**writeline** [[stringexpressions|șir_de_caractere]]\\
 +**writeline** ( [[stringexpressions|șir_de_caractere]] )\\
 +**writeline** [[integerexpressions|număr_fișier]],​ [[stringexpressions|șir_de_caractere]]\\
 +**writeline** ( [[integerexpressions|număr_fișier]],​ [[stringexpressions|șir_de_caractere]] )
 +==== Descriere ====
 +Scrie într-un fișier un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] la care adaugă caracterul //sfârșit de linie//. Dacă nu este specificat niciun număr de fișier, fișierul cu numărul 0 va fi folosit.
 +==== Vezi și ====
 +{{page>​ro:​start#​Utilizare fișiere și Porturi seriale&​noheader}}
 +==== Istoric ==== 
 +|0.9.4|Adăugată în acestă versiune|
  
ro/writeline.txt · Last modified: 2017/08/25 01:43 by junior-root