User Tools

Site Tools


el:try

Try / Catch / EndTry

Σύνταξη

try
κώδικας
catch
κώδικας
end try

Περιγραφή

Οι εντολές μέσα στην try θα εκτελεσθούν. Εάν συμβεί ένα σφάλμα, τότε ο έλεγχος του προγράμματος θα μεταφερθεί στον κώδικα μέσα στην catch.

Δες επίσης

Εισήχθηκε με την έκδοση

1.0.0.2

el/try.txt · Last modified: 2016/01/01 22:40 (external edit)