User Tools

Site Tools


nl:a_real_dali

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:a_real_dali [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Grafische Functies ======
 +===== Waarom =====
  
 +Alleen door de lengte van de beschikbaare functies, kan je afleiden dat je met basic-256 wel iets grafisch kan maken....\\  ​
 +Hier vind je dus alle nodige functies om een cirkle, vierkant, of andere figuur te maken. Klaar? Hier gaan we dan
 +
 +===== Welke opdrachten hebben we? =====
 +^Opdracht^Kategorie^Wat doet het^
 +| [[Color|Color]]|Kleuren | Neem een kleurpotlood van de kleur .... |
 +| [[Rgb|Rgb]]|Kleuren| Converteert de ene kleurcode in een andere rgb kleurcode|
 +| [[GetColor|GetColor]]|Kleuren | wat was de kleur van mijn potlood nu?|
 +
 +^Opdracht^Kategorie^Wat doet het^
 +| [[Circle|Circle]]| Tekenen|Ik maak een cirkel |
 +| [[Line|Line]]| Tekenen|of teken gewoon een rechte lijn |
 +| [[Plot|Plot]]| Tekenen| hier kleur ik net één pixel |
 +| [[Poly|Poly]]| Tekenen| Ik teken een vééééélhoek ;-)|
 +| [[Rect|Rect]]| Tekenen| Daarmee kan ik snel een vierhoek tekenen|
 +| [[Stamp|Stamp]]| Tekenen| Ik kopieer die veelhoek verschillende keren|
 +
 +^Opdracht^Kategorie^Wat doet het^
 +| [[Font|Font]]| Tekst | Welk lettertype kies ik |
 +| [[Text|Text]] | Tekst | en wat schrijf ik dan op bord? |
 +| [[Textwidth|Textwidth]] | Tekst| Hoe groot zou dat nu zijn...|
 +
 +^Opdracht^Kategorie^Wat doet het^
 +| [[Clg|Clg]] | Grafisch Venster| maak alles terug leeg|
 +| [[FastGraphics|FastGraphics]]| Grafisch Venster| wacht op refresh om iets aan te passen|
 +| [[Graphheight|Graphheight]]| Grafisch Venster|hoe hoog is het grafisch venster |
 +| [[Graphsize|Graphsize]]| Grafisch Venster| wat is de grootte van het grafisch venster?|
 +| [[Graphvisible|Graphvisible]]| Grafisch Venster|Maak het grafisch venster (on)zichtbaar |
 +| [[Graphwidth|Graphwidth]]| Grafisch Venster| Hoe breed is het grafisch venster?|
 +| [[Refresh|Refresh]]| Grafisch Venster| Ververs het grafisch venster om nieuwe elementen te tonen|
 +
 +^Opdracht^Kategorie^Wat doet het^
 +| [[Imgload|Imgload]]|Beelden | Laad een beeld op van een bestand en toon het in het grafisch venster|
 +| [[Imgsave|Imgsave]]|Beelden | Bewaar het beeld van het grafisch venster|
 +
 +^Opdracht^Kategorie^Wat doet het^
 +| [[GetSlice|GetSlice]]|Schijfje | sla de vierhoek op|
 +| [[PutSlice|PutSlice]]|Schijfje | teken de slice op het grafisch venster|
 +
 +^Opdracht^Kategorie^Wat doet het^
 +| [[Spritecollide|Spritecollide]]| Sprite| Zijn er slides tegen elkaar gebotst? |
 +| [[Spritedim|Spritedim]]| Sprite | voorzie een aantal sprites in het geheugen|
 +| [[Spriteh|Spriteh]]| Sprite | hoe hoog is de sprite?|
 +| [[Spritehide|Spritehide]]| Sprite | verberg een sprite|
 +| [[Spriteload|Spriteload]]| Sprite | laad een beeld op in een sprite|
 +| [[Spritemove|Spritemove]]| Sprite | verschuif de sprite|
 +| [[Spriteplace|Spriteplace]]| Sprite | geef de plaats weer van het midden van de sprite |
 +| [[Spriteshow|Spriteshow]]| Sprite | toon de sprite|
 +| [[Spriteslice|Spriteslice]]| Sprite | koîeer een rechthoekje in een slice|
 +| [[Spritev|Spritev]]| Sprite | wordt de sprite getoond? |
 +| [[Spritew|Spritew]]| Sprite |hoe breed is de sprite?|
 +| [[Spritex|Spritex]]| Sprite |wat is de x coördinaat van het midden van de sprite? |
 +| [[Spritey|Spritey]]| Sprite |wat is de y coördinaat van het midden van de sprite? |
 +
 +^Opdracht^Kategorie^Wat doet het^
 +| [[Pixel|Pixel]]| Andere| welke is de kleur van die pixel?|
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +----
 +[[nl:​start|Begin]] ​
nl/a_real_dali.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)