User Tools

Site Tools


nl:asc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:asc [2016/01/01 22:45] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Asc =====
  
 +==== Formaat ====
 +
 +**asc** ( //​uitdrukking//​ )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +
 +Verandert het eerste karakter van een string van //​uitdrukking//​ naar een getal die de ASCII waarde weergeeft.
 +
 +^Asc^Chr^Asc^Chr^Asc^Chr^Asc^Chr^Asc^Chr^Asc^Chr^
 +|32|SPATIEBALK|48|0|64|@|80|P|96|`|112|p|
 +|33|!|49|1|65|A|81|Q|97|a|113|q|
 +|34|"​|50|2|66|B|82|R|98|b|114|r|
 +|35|#​|51|3|67|C|83|S|99|c|115|s|
 +|36|$|52|4|68|D|84|T|100|d|116|t|
 +|37|%|53|5|69|E|85|U|101|e|117|u|
 +|38|&​|54|6|70|F|86|V|102|f|118|v|
 +|39|'​|55|7|71|G|87|W|103|g|119|w|
 +|40|(|56|8|72|H|88|X|104|h|120|x|
 +|41|)|57|9|73|I|89|Y|105|i|121|y|
 +|42|*|58|:​|74|J|90|Z|106|j|122|z|
 +|43|+|59|;​|75|K|91|[|107|k|123|{|
 +|44|,​|60|<​|76|L|92|\|108|l|124|%%|%%|
 +|45|-|61|=|77|M|93|]|109|m|125|}|
 +|46|.|62|>​|78|N|94|%%^%%|110|n|126|~|
 +|47|/​|63|?​|79|O|95|_|111|o|127||
 +
 +==== Zie ook ====
 +
 +[[chr|Chr]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +
 +<​code>​
 +print asc("​A"​)
 +print asc("​blauw"​)
 +</​code>​
 +
 +toont dan
 +<​code>​
 +65
 +98
 +</​code>​
 +
 +==== Nieuw Vanaf ==== 
 +
 +0.9.4
 +
 +
 +----
 +[[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[chr|volgende]]
nl/asc.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:45 (external edit)