User Tools

Site Tools


nl:cos

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:cos [2016/01/01 22:46]
nl:cos [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Cos =====
 +==== Formaat ====
 +**cos** ( //​uitdrukking//​ )
 +==== Beschrijving ====
 +Dit is een wiskundige formule, meer bepaald uit de [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Goniometrie|Goniometrie]]\\ ​
 +
 +De functie berekent de cosinus van //​uitdrukking//​. ​ De hoek moet in radianen worden meegegeven (0 tot 2pi).\\ ​
 +
 +Meer informatie over deze functie vind je op de wiki : [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Cosinus|cos]]
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +clg
 +color black
 +# tekent de assen
 +line 0,​150,​300,​150
 +line 150,​0,​150,​300
 +# we starten hier
 +color blue
 +lastx = 0
 +lasty = cos(0) * 50 + 150
 +# now step across the line and draw
 +for x = 0 to 300 step 5
 +   angle = x / 300 * 2 * pi
 +   y = cos(angle) * 50 + 150
 +   line lastx, lasty,x, y
 +   lastx = x
 +   lasty = y
 +next x
 +</​code>​
 +
 +++++geeft dan :|
 +{{:​nl:​cosi.png|}}
 +++++
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[acos|Acos]],​ [[asin|Asin]],​ [[atan|Atan]],​ [[degrees|Degrees]],​ [[radians|Radians]],​ [[sin|Sin]],​ [[tan|Tan]]
 +
 +----
 +[[ceil|vorige]] | [[mathematical|Wiskundige Functies]] | [[degrees|volgende]]
  
nl/cos.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)