User Tools

Site Tools


nl:datehour

Datum en Uur

Waarom

In een computer zit (bijna) altijd een klok. Meestal is deze klok altijd correct ( er zit een klein batterijtje in de computer zodat de klok gelijk blijft, zelfs al staat je computer uit.

Een computer is ook slim genoeg om met datum en uur te kunnen werken. Vind je kloklezen een beetje moeilijk? De computer in elk geval niet.

Hierna vind je de nodige commando's om iets met uur en datum te kunnen doen.

Welke opdrachten hebben we?

OpdrachtWat doet het
Day de dag van 1 tot 31
Month maand van 0 tot 11 :!:
Year jaartallen in 4 getallen
Hour het uur van 0 tot 23
Minute minuten van 0 to 59
Second seconden van 0 tot 59
Millisecond millisconden 0 tot 999

Begin

nl/datehour.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)