User Tools

Site Tools


nl:datehour

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:datehour [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Datum en Uur ======
 +===== Waarom =====
  
 +In een computer zit (bijna) altijd een klok. Meestal is deze klok altijd correct ( er zit een klein batterijtje in de computer zodat de klok gelijk blijft, zelfs al staat je computer uit. 
 +
 +Een computer is ook slim genoeg om met datum en uur te kunnen werken. Vind je kloklezen een beetje moeilijk? De computer in elk geval niet. 
 +
 +Hierna vind je de nodige commando'​s om iets met uur en datum te kunnen doen. 
 +===== Welke opdrachten hebben we? =====
 +^Opdracht^Wat doet het^
 +| [[Day|Day]]| de dag van 1 tot 31 | 
 +| [[Month|Month]]| maand van 0 tot 11 :!: |
 +| [[Year|Year]]| jaartallen in 4 getallen |  ​
 +| [[Hour|Hour]]| het uur van 0 tot 23 | 
 +| [[Minute|Minute]] |minuten van 0 to 59 | 
 +| [[Second|Second]]| seconden van 0 tot 59|
 +| [[msec|Millisecond]]| millisconden 0 tot 999|
 +
 +----
 +[[nl:​start|Begin]] ​
nl/datehour.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)