User Tools

Site Tools


nl:glossary

Moeilijke woorden

Hierna vind je de lijst van moeilijke of nieuwe woorden die in deze documentatie worden gebruikt.

woordbetekenis
hash het versleutelen van een gegeven, zodat je het originele niet kunt lezen
reguliere expressie is een manier om patronen te beschrijven waarmee een computer tekst kan herkennen
relatief pad het beginpunt van het pad is de huidige plaats. Zo'n pad begint niet met een schuine streep.
absoluut pad er is geen twijfel over het beginpunt van het pad. Het start aan de root van het bestandssysteem. Dit wordt aangeduid met de schuine streep
gekwalificeerd pad absoluuut pad met opgaven van de server
slashschuine streep meestal slash of forward slash
nl/glossary.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)