User Tools

Site Tools


nl:gosubreturn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:gosubreturn [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Gosub / Return =====
 +==== Formaat ====
 +**gosub** //​etiket//​\\
 +\\
 +etiket:\\
 +//​opdracht(en)//​\\
 +**return**
  
 +//​etiket//  ​
 +  * moet met een letter beginnen
 +  * mag geen sleutelwoord zijn 
 +  * moet eindigen met  :#
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Gaat naar een welbepaald etiket. Wanneer het RETURN commando wordt tegengekomen,​gaat het programma gewoon verder op de lijn die volgt op het GOSUB commando. ​ GOSUB kunnen genest worden, je kan dus verschillende keren een GOSUB uitvoeren.
 +
 +Ook hier moet je opletten. Als je veel GOSUB opdrachten gebruikt, kan het zijn dat je je eigen programma niet meer begrijpt. ​ Dus als je een programma schrijft die ook door anderen zal worden gebruikt en aangepast, let je daarvoor extra op. 
 +
 +==== Zie ook ====
 +[[goto|Goto]]
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +print "Ik wil";
 +gosub haaldelijst
 +print " eten.";​
 +end
 +haaldelijst:​ #
 +print " koekjes,"​
 +print " snoep,"​
 +print " dessert"​
 +return
 +</​code>​
 +
 +zal het volgende tonen
 +<​code>​
 +Ik wil koekjes, snoep, dessert eten
 +</​code>​
 +
 +Voor // print " eten." // wordt uitgevoerd wordt eerst alles van //​haaldelijst//​ tot //return// uitgeoverd.
 +
 +{{:​nl:​gosub.png|}}
 +
 +
 +----
 +[[end|vorige]] | [[nl:​programcontrol|Programma Controle]] | [[ifthen|volgende]]
nl/gosubreturn.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)