User Tools

Site Tools


nl:imgsave

ImgSave

Formaat

imgsave bestandsnaam
imgsave bestandsnaam, type
imgsave ( bestandsnaam )
imgsave ( bestandsnaam, type )

Beschrijving

Met deze functie bewaar je hetgeen in het grafishc venster bestaat in een bestand op je computer in je currentdir, je werkfolder.

Je kan het bestand bewaren als

  • BMP
  • JPG
  • JPEG
  • PNG

PNG is het standaard formaat als je niets specifieert.

Opmerking

Soms zal het beeld zwarte vakken bevatten, als het in het scherm niets getekend was. De reden is dat de clg opdracht eigenlijk het grafisch venster vult met de kelur 'transparant'. Transparant of doorzichtig wordt zwart gemaakt als het grafisch venster wordt weggeschreven naar het bestand.

Gebruik dan het volgende als alternatief voor clg

color white
rect 0, 0, graphwidth, graphheight

Voorbeeld

color white
rect 0, 0, graphwidth, graphheight
for t = 0 to 100
   color rand()*256, rand()* 256, rand()*256
   rect rand()*graphwidth, rand()*graphheight,rand()*graphwidth, rand()*graphheight
next t
imgsave "voorbeeldbestand.png"
imgsave "voorbeeldbestand2.jpg", "jpg"

Zie ook

Nieuw vanaf

nl/imgsave.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)