User Tools

Site Tools


nl:implode

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:implode [2016/01/01 22:46] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Implode =====
 +==== Formaat ====
 +**implode** ( //​arrayvariabele//​ )\\
 +**implode** ( //​arrayvariabele//​ , //baken// )
 +
 +==== Beschrijving ====
 +Voegt de elementen van een array (reeks) samen in één string. Je kan ook optioneel //baken// meegeven tussen de verschillende elementen. Deze functie doet dus het omgekeerde dan de [[Explode|Explode]] functie.
 +
 +==== Voorbeeld ====
 +<code basic4gl>​
 +dim a$(1)
 +dim b(1)
 +a$ = Explode("​Een twee drie wie niet weg is is gezien","​ ")
 +print implode(a$,"​-"​)
 +print implode(a$)
 +b = Explode("​1,​2,​3.33,​4.44,​5.55",","​)
 +print implode(b,",​ ")
 +print implode(b)
 +</​code>​
 +
 +geeft dan
 +<​code>​
 +Een-twee-drie-wie-niet-weg-is-is-gezien
 +Eentweedriewienietwegisisgezien
 +1, 2, 3.33, 4.44, 5.55
 +123.334.445.55
 +</​code>​
 +
 +==== Versie ==== 
 +0.9.6.57
 +
 +
 +----
 +[[explodex|vorige]] | [[stringcommand|Stringbewerkingen]] | [[left|volgende]]
  
nl/implode.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)