User Tools

Site Tools


nl:input

Table of Contents

Input

Formaat

input uitdrukking, stringvariable
input uitdrukking, numericvariable
input stringvariable
input numericvarvariable

Beschrijving

De input opdracht wacht tot de gebruiker iets intijpt op het klavier en op 'return' of 'enter' klikt. Op dat moment wordt hetgene ingetijpt is opgeslagen in de stringvariabele of de numvericvariable afhankelijk van hoe het in het programma is aangegeven.

Indien de input ook een uitdrukking heeft, dan wordt deze op het scherm getoond. Dit is niet verplicht, maar helpt wel om aan de gebruiker mee te geven wat hij moet doen.

Indien de gebruiker een string intijpt terwijl het programma een getal verwacht, dan wordt de numericvariabele gelijk aan 0.

Er kunnen ook referenties naar array elementen worden gemaakt.

Voorbeeld

input "Hoe heet je ?", naam$
input "Hoe oud ben je?", leeftijd$ 
print "Hello " + naam$ + ". Ik denk dat je " + leeftijd$ + " jaar oud bent. Klopt nietwaar?"


Klavier en Tekst | volgende

nl/input.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)