User Tools

Site Tools


nl:write_and_read

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:write_and_read [2016/01/01 22:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Lezen en schrijven ======
 +===== Waarom =====
  
 +Als je het programma stopt en sluit daarna je computer af, dan verdwijnt de stroom van je computer, en wordt alles leeggemaakt. Start je de pc later terug op, open je het programma, dan weet dat programma niets meer van daarvoor. En Meestal wil je dat niet. 
 +
 +Vandaar dat we hier tonen waar je folders en bestanden zijn, hoe je op zoek gaat naar een bestand, het opent, er iets in schrijft of leest en dan mooi afsluit. ​
 +
 +Hierna vind je de nodige commando'​s om iets met met bestanden te kunnen doen. 
 +===== Welke opdrachten hebben we? =====
 +
 +^Opdracht^Wat doet het^
 +| [[Open|Open]]| Open het bestand om te lezen of te schrijven.|
 +| [[Close|Close]]| sluit het bestand|
 +| [[dir|Dir]]| Wat zit er in de folder? |
 +| [[Reset|Reset]]| Het bestand begint met een nieuwe lei....|
 +| [[Eof|Eof]]| Zitten we aan het eind van het bestand? |
 +| [[Exists|Exists]]| Bestaat mijn bestand wel? |
 +| [[kill|Kill]]| verwijdert bestand van het systeem!|
 +| [[Write|Write]]|Schrijft iets weg in het bestand. |
 +| [[Writeline|Writeline]] |Schrijft iets weg in het bestand **en** springt op een nieuwe lijn! |
 +| [[Readline|Readline]]|Leest uit het bestand, lijn per lijn |
 +| [[Read|Read]]|Leest uit het bestand, stukje per stukje |
 +| [[Seek|Seek]]|ga naar de opgegeven plaats in het bestand |
 +| [[Size|Size]]|grootte van je bestand |
 +| [[currentdir|Currentdir]]|toont de huidige werkdirectory |
 +| [[changedir|Changedir]]| verandert de huidige werkingsdirectory|
 +
 +------
 +[[nl:​start|Begin]] ​
nl/write_and_read.txt ยท Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)