User Tools

Site Tools


nl:write_and_read

Lezen en schrijven

Waarom

Als je het programma stopt en sluit daarna je computer af, dan verdwijnt de stroom van je computer, en wordt alles leeggemaakt. Start je de pc later terug op, open je het programma, dan weet dat programma niets meer van daarvoor. En Meestal wil je dat niet.

Vandaar dat we hier tonen waar je folders en bestanden zijn, hoe je op zoek gaat naar een bestand, het opent, er iets in schrijft of leest en dan mooi afsluit.

Hierna vind je de nodige commando's om iets met met bestanden te kunnen doen.

Welke opdrachten hebben we?

OpdrachtWat doet het
Open Open het bestand om te lezen of te schrijven.
Close sluit het bestand
Dir Wat zit er in de folder?
Reset Het bestand begint met een nieuwe lei….
Eof Zitten we aan het eind van het bestand?
Exists Bestaat mijn bestand wel?
Kill verwijdert bestand van het systeem!
WriteSchrijft iets weg in het bestand.
Writeline Schrijft iets weg in het bestand en springt op een nieuwe lijn!
ReadlineLeest uit het bestand, lijn per lijn
ReadLeest uit het bestand, stukje per stukje
Seekga naar de opgegeven plaats in het bestand
Sizegrootte van je bestand
Currentdirtoont de huidige werkdirectory
Changedir verandert de huidige werkingsdirectory

Begin

nl/write_and_read.txt · Last modified: 2016/01/01 22:47 (external edit)