User Tools

Site Tools


nl:read

Read

Formaat

read
read()
read(bestandsnr)

Beschrijving

Deze functie leest het bestand en geeft een token terug. Een token is een string van karakters die opgeslplitst zijn door een spatie, tab of nieuwe lijn opdracht, je krijgt dus alles in stukjes binnen. Telkens je dus een spatie,tab of nieuwe lijn tegenkomt.

Specifieer je geen bestandnummer dan gebruikt de functie bestandnr 0.

Voorbeeld

((prorgamma gevonden in /home/.../basic/Examples/testing))  
# testlineio.kbs - test readline, writeline, and eof
# 2008-08-29 jmr
 
open "foo.txt"
reset
for l = 1 to 8
	writeline "Data file line " + l + "."
next l
 
 
l = 0
donext:
if eof then goto done
l = l + 1
a$ = read
print "line " + l + "=" + a$
goto donext
 
done:
print "total of " + l + " lines."
close
end

Dir programma opent eerst Foo.txt, maakt het leeg en schrijft er dan 8 regels in. VErvolgens wordt elke lijn uitgelezen als token in variable a$ en uitgeschreven op het scherm. Dit ziet er dan zo uit: ++++Resultaat|

line 1=Data
line 2=file
line 3=line
line 4=1.
line 5=Data
line 6=file
line 7=line
line 8=2.
line 9=Data
line 10=file
line 11=line
line 12=3.
line 13=Data
line 14=file
line 15=line
line 16=4.
line 17=Data
line 18=file
line 19=line
line 20=5.
line 21=Data
line 22=file
line 23=line
line 24=6.
line 25=Data
line 26=file
line 27=line
line 28=7.
line 29=Data
line 30=file
line 31=line
line 32=8.
total of 32 lines.

++++

Zie ook

nl/read.txt · Last modified: 2016/01/01 22:46 (external edit)