User Tools

Site Tools


ro:dbclose

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:dbclose [2017/09/10 09:08]
junior-root [Parametrii]
ro:dbclose [2017/09/10 15:37] (current)
junior-root [Parametrii]
Line 9: Line 9:
 ==== Descriere ==== ==== Descriere ====
 Închide o bază de date care este deja deschisă. Până la opt conexiuni cu baze de date pot fi făcute simultan într-un program acestea fiind numerotate de la 0 la 7. Dacă nu este specificat numărul bazei de date care se dorește a fi închisă, va fi utilizată conexiunea cu numărul 0. Închide o bază de date care este deja deschisă. Până la opt conexiuni cu baze de date pot fi făcute simultan într-un program acestea fiind numerotate de la 0 la 7. Dacă nu este specificat numărul bazei de date care se dorește a fi închisă, va fi utilizată conexiunea cu numărul 0.
-==== Parametrii ​====+==== Parametri ​====
 **//​număr_bază_de_date//​** - este un [[integerexpressions|număr_întreg]] și reprezintă numărul bazei de date care se dorește a fi închisă. BASIC-256 poate lucra cu până la 8 baze de date deschise în același timp. Fiecărei baze de date deschise i se alocă un număr unic, cuprins între 0 și 7. Odată ce o bază de date este închisă, numărul ei devine disponibil pentru a fi alocat altor baze de date (a se vedea funcția [[Freedb|FreeDB]] ). Dacă nu se specifică niciun număr pentru baza de date, numărul 0 va fi folosit. Dacă numărul indicat nu este folosit de o bază de date, instrucțiunea nu face nimic. **//​număr_bază_de_date//​** - este un [[integerexpressions|număr_întreg]] și reprezintă numărul bazei de date care se dorește a fi închisă. BASIC-256 poate lucra cu până la 8 baze de date deschise în același timp. Fiecărei baze de date deschise i se alocă un număr unic, cuprins între 0 și 7. Odată ce o bază de date este închisă, numărul ei devine disponibil pentru a fi alocat altor baze de date (a se vedea funcția [[Freedb|FreeDB]] ). Dacă nu se specifică niciun număr pentru baza de date, numărul 0 va fi folosit. Dacă numărul indicat nu este folosit de o bază de date, instrucțiunea nu face nimic.
 ==== Exemplu ==== ==== Exemplu ====
ro/dbclose.txt · Last modified: 2017/09/10 15:37 by junior-root