User Tools

Site Tools


ro:dbint

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:dbint [2017/09/10 15:29]
junior-root [DBInt (Funcție)]
ro:dbint [2017/09/10 15:36] (current)
junior-root [Descriere]
Line 8: Line 8:
 Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]]. Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]].
 ==== Descriere ==== ==== Descriere ====
-Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]] aflat la coloana specificată din rândul curent al unui set de înregistrări. Dacă în câmpul indicat se găsește valoarea NULL, atunci va fi întors ​valoarea 0. Pentru a verifica dacă un câmp este NULL se poate folosi funcția [[DBNull|DBNull]].+Întoarce un [[integerexpressions|număr_întreg]] aflat la coloana specificată din rândul curent al unui set de înregistrări. Dacă în câmpul indicat se găsește valoarea NULL, atunci va fi întoarsă ​valoarea 0. Pentru a verifica dacă un câmp este NULL se poate folosi funcția [[DBNull|DBNull]].
 ==== Parametri ==== ==== Parametri ====
 **//​coloană//​** -  reprezintă coloana din care se dorește citirea. Ea poate fi exprimată fie printr-un [[integerexpressions|număr_întreg]] reprezentând indexul coloanei din care se dorește citirea (unde 0 este prima coloană), fie printr-un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] reprezentând numele coloanei dorite. ​ **//​coloană//​** -  reprezintă coloana din care se dorește citirea. Ea poate fi exprimată fie printr-un [[integerexpressions|număr_întreg]] reprezentând indexul coloanei din care se dorește citirea (unde 0 este prima coloană), fie printr-un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] reprezentând numele coloanei dorite. ​
ro/dbint.txt · Last modified: 2017/09/10 15:36 by junior-root