User Tools

Site Tools


ro:input

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:input [2017/09/20 13:42]
junior-root [Istoric]
ro:input [2017/09/20 13:48] (current)
junior-root
Line 25: Line 25:
  
 **//​mesaj//​** - este opțional și reprezintă o invitație afișată utilizatorului pentru introducerea datelor. De obicei este un [[stringexpressions|șir_de_caractere]]. **//​mesaj//​** - este opțional și reprezintă o invitație afișată utilizatorului pentru introducerea datelor. De obicei este un [[stringexpressions|șir_de_caractere]].
 +==== Exemplu ====
 +<​code>​
 +input "Care este numele tău? ", n
 +print "​Salut,​ "; n; "​!"​
 +</​code>​
 ==== Vezi și ==== ==== Vezi și ====
 {{page>​ro:​start#​Tastatură și introducerea de date&​noheader}} {{page>​ro:​start#​Tastatură și introducerea de date&​noheader}}
ro/input.txt · Last modified: 2017/09/20 13:48 by junior-root