User Tools

Site Tools


ro:mid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ro:mid [2017/09/11 10:08]
junior-root
ro:mid [2017/09/11 11:03] (current)
junior-root
Line 8: Line 8:
 Întoarce o porțiune din șirul de caractere specificat. Întoarce o porțiune din șirul de caractere specificat.
 ==== Parametri ==== ==== Parametri ====
-**//​text//​** - este un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] și reprezintă textul care urmează să fie procesat.+**//​text//​** - este un [[stringexpressions|șir_de_caractere]] și reprezintă textul ​din care se dorește extragerea unei porțiuni.
  
 **//​poziție_start//​** - este un [[integerexpressions|număr_întreg]] și reprezentă poziția de unde va acționa funcția, unde 1 este primul caracter din șirul de caractere, 2 este al doilea caracter ș.a.m.d. În cazul în care poziția furnizată este negativă, atunci căutarea va începe de la caracterul specificat numărând de la sfârșitul textului, unde -1 este ultimul caracter, -2 este penultimul caracter, -3 este al treilea caracter din coadă ș.a.m.d. **//​poziție_start//​** - este un [[integerexpressions|număr_întreg]] și reprezentă poziția de unde va acționa funcția, unde 1 este primul caracter din șirul de caractere, 2 este al doilea caracter ș.a.m.d. În cazul în care poziția furnizată este negativă, atunci căutarea va începe de la caracterul specificat numărând de la sfârșitul textului, unde -1 este ultimul caracter, -2 este penultimul caracter, -3 este al treilea caracter din coadă ș.a.m.d.
Line 15: Line 15:
 Dacă numărul de caractere este pozitiv, atunci funcția întoarce un șir de caractere cu lungimea maximă astfel specificată,​ începând cu poziția indicată de //​poziție_start//​.\\ Dacă numărul de caractere este pozitiv, atunci funcția întoarce un șir de caractere cu lungimea maximă astfel specificată,​ începând cu poziția indicată de //​poziție_start//​.\\
 Dacă numărul de caractere este negativ, atunci funcția decupează un număr de caractere din șir începând cu poziția indicată de //​poziție_start//​ și întoarce restul. Dacă numărul de caractere este negativ, atunci funcția decupează un număr de caractere din șir începând cu poziția indicată de //​poziție_start//​ și întoarce restul.
- 
  
 ==== Exemplu ==== ==== Exemplu ====
ro/mid.txt · Last modified: 2017/09/11 11:03 by junior-root