User Tools

Site Tools


ro:mid

Mid (Funcție)

Engleză: MIDdle = mijloc

Format

mid ( text, poziție_start, număr_caractere )

Întoarce un șir_de_caractere.

Descriere

Întoarce o porțiune din șirul de caractere specificat.

Parametri

text - este un șir_de_caractere și reprezintă textul din care se dorește extragerea unei porțiuni.

poziție_start - este un număr_întreg și reprezentă poziția de unde va acționa funcția, unde 1 este primul caracter din șirul de caractere, 2 este al doilea caracter ș.a.m.d. În cazul în care poziția furnizată este negativă, atunci căutarea va începe de la caracterul specificat numărând de la sfârșitul textului, unde -1 este ultimul caracter, -2 este penultimul caracter, -3 este al treilea caracter din coadă ș.a.m.d.

număr_caractere - este un număr_întreg.
Dacă numărul de caractere este pozitiv, atunci funcția întoarce un șir de caractere cu lungimea maximă astfel specificată, începând cu poziția indicată de poziție_start.
Dacă numărul de caractere este negativ, atunci funcția decupează un număr de caractere din șir începând cu poziția indicată de poziție_start și întoarce restul.

Exemplu

print mid("AcestaEsteUnText", 7, 4)
print mid("AcestaEsteUnText", 7, -4)
print mid("AcestaEsteUnText", -4, 999)

va afișa

Este
AcestaUnText
Text

Vezi și

Istoric

0.9.5bAdăugată în acestă versiune
1.99.99.53S-a adăugat posibilitatea specificării unei poziții negative
1.99.99.53S-a adăugat posibilitatea specificării unui număr negativ de caractere
ro/mid.txt · Last modified: 2017/09/11 11:03 by junior-root