User Tools

Site Tools


ro:explode

Explode (Funcție)

Engleză: to EXPLODE = a exploda

Format

explode ( text , delimitator )
explode ( text , delimitator , majuscule_nesemnificative )

Întoarce o listă de șiruri de caractere.

Descriere

Împarte un șir de caractere în bucăți, segmentându-l oriunde întâlnește un delimitator și întoarce o listă alcătuită din bucățile de text astfel create.
De obicei, această funcție este utilizată pentru a crea o variabilă de tip tablou. Ea însă poate fi folosită oriunde poate fi folosită și o listă de elemente.

Parametri

text - este un șir_de_caractere și reprezintă textul care urmează să fie procesat.

delimitator - este un șir_de_caractere și reprezintă textul care marchează locul unde se va segmenta textul dat. De obicei este un singur caracter.

majuscule_nesemnificative - este o expresie_booleană și indică dacă se vor trata la fel literele mari și literele mici în cadrul căutării. Dacă nu se specifică nicio valoare pentru majuscule_nesemnificative, valoarea implicită este fals, ceea ce înseamnă că funcția va trata în mod diferit literele mari și literele mici, făcând distincție între ele.

Exemplu

# împarte la spațiu
a$ = "La un semn deschisă-i calea și s-apropie de cort."
print a$
w$ = explode(a$," ")
for t = 0 to w$[?]-1
   print "w$["+t+"]=" + w$[t]
next t

# împarte la A sau a
a$ = "klj;lkjalkjAlkj;"
print a$
w$ = explode(a$,"A",true)
for t = 0 to w$[?]-1
   print "w$["+t+"]=" + w$[t]
next t

# împarte la virgulă
a$="1,2,3,77,foo,9.987,6.45"
print a$
n = explode(a$,",")
for t = 0 to n[?]-1
   print "n["+t+"]=" + n[t]
next t

va afișa

La un semn deschisă-i calea și s-apropie de cort.
w$[0]=La
w$[1]=un
w$[2]=semn
w$[3]=deschisă-i
w$[4]=calea
w$[5]=și
w$[6]=s-apropie
w$[7]=de
w$[8]=cort.
klj;lkjalkjAlkj;
w$[0]=klj;lkj
w$[1]=lkj
w$[2]=lkj;
1,2,3,77,foo,9.987,6.45
n[0]=1
n[1]=2
n[2]=3
n[3]=77
n[4]=foo
n[5]=9.987
n[6]=6.45

Vezi și

Istoric

0.9.6.55Adăugată în acestă versiune
1.99.99.55Se acceptă ca funcția să fie folosită oriunde poate fi folosită o listă de elemente
ro/explode.txt · Last modified: 2017/09/11 06:16 by junior-root